Η μαύρη κορινθιακή σταφίδα μικρού ή μεσαίου μεγέθους καλλιεργείται στην Ζάκυνθο από τον 16ο αιώνα με την μέθοδο της φυσικής αποξήρανσης.
Στο σταφιδεργοστάσιο του Ε.Α.Σ. Ζακύνθου γίνεται η επεξεργασία και συσκευασία της σταφίδας.

ΠΡΟΪΟΝ:

  • ΣΤΑΦΙΔΑ  ΜΕΓΕΘΟΣ :
  • ΣΤΑΦΙΔΑ ( ΜΑΥΡΗ ) 250 GRAMS
  • ΚΟΥΤΙ 12,5 KGR

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός (Ε.Α.Σ.) Ζακύνθου, το 2004 πέτυχε την αναγνώριση της ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) οπωροκηπευτικών κατηγορίας I) Φρούτα και Λαχανικά (Κορινθιακή Σταφίδα) και από το 2006 συμμετέχει σε 3ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 2200/96 (αρθρα 15 & 16) και του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1433/2003 (άρθρα 8, 9 & 11).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Ο.Π. Κορινθιακής Σταφίδας Ε.Α.Σ. Ζακύνθου ανέρχεται στους 1174 παραγωγούς με συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 10.180 στρεμμάτων περίπου.
Το 2007 αποτελεί τον 2ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος που ως γενικότερο στόχο έχει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ο.Π. προς όφελος των παραγωγών – μελών της, σε συνδυασμό με την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος με αυξημένη προστιθέμενη αξία, καθώς και την σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο γενικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρόκειται να επιτευχθεί με την υλοποίηση 4 επιμέρους στόχων:

  • Τον προγραμματισμό της παραγωγής και την προσαρμογή της στην ζήτηση από ποσοτική και ποιοτική απόψη.
  • Την συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση της παραγωγής.
  • Τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη ρύθμιση των τιμών.
  • Την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2006 έκλεισε θετικά για την ΟΠ και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προγραμματισμός της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση από ποσοτική και ποιοτική άποψη Ενημερωτικά έντυπα – οδηγίες
Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση της παραγωγής Εξοπλισμός πληροφορικής
Έπιπλα γραφείου
Διαφήμιση (έντυπα)
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Μείωση κόστους παραγωγής και ρύθμισης τιμών παραγωγού Μέσα συλλογής και αποξήρανσης του προϊόντος (τρυγοκάλαθα, δίχτυα, πανιά)
Περιβάλλον Αναλύσεις εδαφών
Φυλλοδιαγνωστική
ΦΑΣΑ