Ενδικοφανή προσφυγή κατά των δύο πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για το μέτρο των Βιολογικών και της Δράσης 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Ειδικότερα, όσον αφορά τη 2η εκκαθάριση των ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020, οι […]

The post Ενστάσεις κατά των πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για Βιολογικά και Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας appeared first on ypaithros.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ