Στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 οι τρεις Κανονισμοί που διέπουν τη νέα ΚΑΠ 2023-2027: ο Κανονισμός για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, ο Οριζόντιος Κανονισμός που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ και ο Κανονισμός της ΚΟΑ (που αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […]

The post Δημοσιεύτηκαν οι Κανονισμοί της νέας ΚΑΠ στην εφημερίδα της ΕΕ appeared first on ypaithros.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ