Η ΑGRON A.E. είναι μια εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλη την αλυσίδα τροφικής παραγωγής σε κάθε παραγωγό αλλά και σε κάθε ιδιωτική και συνεταιριστική επιχείρηση:

  • Σχεδιασμός, υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας
  • Ηλεκτρονική διαχείριση παραγωγής διαδικασίας
  • Χρήση καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών ευφυούς γεωργίας
  • Εκπαιδεύσεις νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας
ΦΑΣΑ